Photostrecke vom "Tag der Natur" an der Naturschutzscheune / Marienkäfer-Art - Propylea quatuordecimpunctata (S. Diehl)

20./21.6.2020

Marienkäfer-Art - Propylea quatuordecimpunctata (S. Diehl)